Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï*J ÏI U G O Be GROOT.

Mijn Dochter! licfling van mijn HugQ.s trem.ge ^ ?

Mijn Dochter, die de vreugd miin's levens hebt gered, Gij zult mijn zwakke kracht door dankbre blijdfchap fchragen,

De Schepper van h heelal verlioorde mijn gebed; Hij zag mijn traanen aan , zijn gunst hoorde al mijn klachten,

Hij zag de grievende angst, yan 't lijdend moederhart, Gekruiste Goël! 'k voel, ik voel al 't leed verzachten!

Gij kend die tedere band , zelfs in uw feilt e fmart, Mijn Borg, toen 't doodzweet op uw bloedend voorhoofd ftolde,-

Zag nog uw Itervend oog uw moeder vleiend aan , Een godlijk woord, dat van uwbleckc lippen rolde \ Deed haar gefchokte ziel het hcilgchcim verdaan ; Dank zij uw liefde en zorg: na zoo veel boezemzuchten j

Zing ik het zeegebed der reine dankbaarheid , Mijn telg,mijn jongen vriend3mocht 't wreed geweld ontvluchten

Terwijl uw hand, hem weer langs glorie paden leid; Ik mag zijn weerhelft thans in bevende armen knellen,

Hoe ftreelt mij 't lief gevlei, van zijn onfchuldig kroost, Kom , dierbren huwlijksvricnd , laat onze boezems zwellen, Door dankbre vreugd, wij zien ons door Gods min getroo.st l

Wie

Sluiten