Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V IJ F D E ZANG. ao9

Op tedre liefde en trouw; zij vliegt om hulp te bieden,

Zij koelt haar gloende dorst, zij fchenkt het hijgend hart, Der ftervende vriendin verzachting; de angften vlieden,

De krachten , afgemat door folterende fmart, Herflellen zich , nu kuscht de dankende Lucinde,

Weer 't welvaarts blosje, dat op zachte wangen kwijnt, Dan, de ijsfelijkfte kwaal vermoord de zielsbeminde ,

Vanfchreiende Annet, de wreede dood verfchijnt. 6 Hemel ( gilt zij ) moest Annette u overleeven,

Ach ! word uw liefde, uw trouw verfchriklijk dus beloont, Ik word rampzalig, dus 't verdriet ten prooi gegeven;

Lucinde! ach , had gij nooit me uw dierbre hulp getoond, 'k Moet leven , om uw dood op 't ijslijkst te gevoelen,

Mijn zwakke kracht bezwijkt, ja eeuwig liefdrijk God! Dank zij uw gunst, de dood blijft in mijn boezem woelen ,

Lucinde! ó uw vriendin geniet het troostrijkst lot. Zij fterft op 't koude lijk, haar heete traanen (tollen 3

Op 't maagdelijk gelaat; ó jammervolle ftad , 'k Zie de akligfte uuren u voorbij naar 't eeuwig rollen!

Dan de eeuwge goedheid ziet uw naam op 't duurzaam blad,

O Vaa

Sluiten