Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«*« HüGO u GROOT.

Kon eens verandring aan 't befhmr der landen fchenken \

Dan welk een Mauwen troost! mijn Hugo ! «k voel uwleedt, 'k Zie liefde en vriendfchap u in Neêrlandsch beemden wenken,

Dan de eer verbied, dat ge ooit verneert hun tegen treed. Neen : eerst moet wrevlen haat uw fiere deugd erkennen ,

Eerst word het wraakzwaard van 't ontwaakte recht gekuscht, Door heerschzucht, die zig aan geen wet, noch plicht wil wennen,

Of fchoon zij bloozend al heur misdaan is bewust. Mijn edlen Christenheld ziet vast zijn jaaren zinken ,

Ver achter 't zichtbaar ftof, in de arm der eeuwigheid, Zijn naam blijft de aardbol door met grootfche glorie blinken,

'kZie hoe elk Rijksmonarch , hem om zijn vriendfchap vleid; Nu ziet hij zig genood, aan 't hof der logge Deenen ,

Dan bied den lieren Zweed de fchittrendfie eer hem aan , Gints wenkt hem 't Duitfche rijk , daar welvaart is verdweenen,

't HeiLkmgs den Rhijnftroom kwijnd in jonge wijngaard blaan; Maar, de edle balling wil zig aan geen vreemden wijden,

Hij gruwt op 't denkbeeld, dat 't belang der maatfehappij , Waar aan hij zig verbond, ligt met 't geluk kon ftrijden Van Neerland, thans in 't fchauw der krijgsbanieren vrij.

Hij

Sluiten