Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE ZANG. ar? Hij blijft grootmoedig, fchoon door huiszorg vaak bekommerd ,

Hij voelt het wanklen ftaag van 't ondermaanfche lot, Maar blijft door de eeuwge trouw van 's waerelds vorst belommert

Daar hij met eigenbaat en laage vleizucht fpot. De waare Godsdienst, door geen bijgeloof ontluisterd,

Zij, die bevallig bloeit in blanke Leliefchauw, Zij, die 't weldenkend hart van 't logge Hof ontkluisterd,

Vertroost mijn Hugo , door haar zuivren hemeldauw; Zijn wooning is 't verblijf van godgewijde zeeden,

Hier offert zuivre deugd, op 't gouden reuk altaar, Van Jezus eeuwge min , haar vrije fmeekgebeden ,

Hier leeft de wellust, der verdrukte Christenfchaar. 'k Zie Uitenbogaard hier een vrijen adem haaien ,

Zijn hart, dat voor de Groot door zuivre vriendfchap gloeit, Verbeelding doet hem vaak nog door die beemden dwaalen,

Waar Hugo's jeugd zoo vrij, zoo fchittrend heeft gebloeit, Zijn vaderlijke zorg bleef toen het zwellend bloefem,

Der kennis koestren , door den gloed der reine deugd , Zijn raad, zijn minzaamheid, kweekte in den tedren boezem

Des jonglings, toen al 't fchoon van onverwelkbre vreugd:

O 5 Door

Sluiten