Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v2% HUGO de G R O O T.

ö Fiere Vest! uw moed heeft dwinglandij beledigt,

Uw grootheid moet verneert, uw edle vrijheids min Kwijnt, fchoon natuur op 't llerkst uw vestingbouw verdedigt»

Gefolterd en benauwt het bloedig puingraf in. ©e wraak en 't krijgsgefchrei, dat reeds de lucht vervulden , Omringt uw trotfchen wal, waar word uw hulp gebóon ? Heerschzuchte Richeljeu, kan nergens vrijheid dulden ,

Haar naam zelf kwetst zyn ziel. „Wreek,edle Vorst! uw hoon, » Op de aanhang van Calvijn , gij moet hun trotscheid dwingen,

„ Brittanje vliegt ter hulp van dien gevloekten ftoct, ,, Uw krijgsroem moet na de eer van al uw Vadren dingen ,

„ AVreek aan den Hugenoot uw's Vaders fchuldloos bloed ! " ( Dus fpreekt hij) en ontfonkt de wraak in 's Konings boezem ,

Rochelle wordt herent, den toevoer afgefneên , Der burgren hoop verwelkt, als 't mollig lentebloezem,

Door een orkaan verltrooit, en wreed in 't ftof vertrcên. Is 't mooglyk, Lodewijk! kund gij uw bloeddorst koelen ,

Met 't onwaardeerbaar bloed aan uwen dienst gewijd, Zoo ras het burgerhart zig zeiven kon gevoelen ,

Dan werdt het door uw roem , en door uw deugd verblijd.

Welk

Sluiten