Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE ZANG, aaJ>

Dan, hoort hij de onfchuld foms in wreede doodsangst zuchten,

Wen 's vijands magt de trouw der helden overwin d, •Vanneer 't Bataaffche heir het flachveld moet ontvluchten,

En Spanjaarts wreedheid dorp, en veld en beemd' verflind. De Groot, wat heeft uw hart veel knellende angst geleeden ?

Om 't lot van Groeneveld; hij die, door wraak misleid, Den fnoodften aanflag tot Prins Maurita dood hielp fmeden ,

En 'r, heilloos offer werd van zijn toegeevenheid (</). Den fleren Stoutenburg, het wakend recht onvlooden,

Erkend in geen gewest nu meer zijn Vaderland, Nu zie ik eens zijn dienst aan Holftein's Vorst gebooden ,

Dan aan den vijand zelf van 't Vaderland verpand, Maar Groeneveld, misleid door zijn wraakzuchten Broeder,

Vind, door de hand een's beuls, op 't wreed fchavot den dood, De laatfte toevlucht van een moêgetreurde moeder,

De liefde en wellust van een jeugdige echtgenoot, Vergeefsch poogd 't moederhart, 't mêelijden te doen gloeien,

Vergeefsch is 't fmeken zelf der lieve onnozelheid, Zijn eenig telgje word veracht, zijn bloed moet vloeien ,

't Is vruchtloos fchoon zijn Gaede om's lieflings leven fchreid,

P 3 öGrij-

(<0 Schoon de Historie leert, dat de Heer van groeneveld nimmer zich geheel aan het voorftel van zijnen Broeder, den Heer van dykvelq , in dit geval, overgaf, en hem het oog des wijzen altijd als een martelaar

van

Sluiten