Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4%s HUGO de G R. Ö O T.

Ik zie in 't ruim vcrfchiet, uit vaale morgenwolken,

De Groot! uw gloriezon zacht rijzen in haar gloed, Ontluikt de Olijvengaard, ik zie de noordfche Volken ,

Reeds juichen in uw glans, bekoord door 't vleiendst zoet. —• Zoo ras Maria's kracht den overtocht kan dulden ,

Omhelst ze in Frankrijk weêr haar dierbren echtgenoot, De blijde galmen , die de zachte lucht vervulden ,

Verbanden 't denkbeeld zelf van een gevreesden dood, Nu gloeit de dankbaarheid wêer op verrukte lippen ,

De vreugd der Englen juicht, in 't hevig kloppend hart, Aan ü, ó fijn gevoel, zijn thans deez zaalge flippen

Gewijd, ó liefde! die dc wreedlte wisling tart< Dc Groot herlleld, zijn Gaê ziet haar geluk herleeven,

Terwijl zijn boezem voor 't ondankbaar Vaderland Nog tedre zuchten Haakt, hij voelt zijn wensch wêerflreeven ,

Dan vriendfchap reikt alom aan hem de vrije hand , Zij fmeekt en vleit de Groot, om wêer in Hollandsch flreeken ,

Ondanks het vonnis, dat hem wreed den grond ontzegt, Al 't heil te fmaken , dat de reinfte deugd kan kweeken ,

Zijn ziel aan al het fchoon der heiligfte eer gehecht

Wraakt

Sluiten