Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%7$ fïTJGO de GROOT.

'k Zie glansrijke englen op het fneeuwwit marmer zweeven;

Geleerdheid noemt dit graf haar God gewijd altaar: Gewijde plaats ! hier zal den Christen eens herleeven;

Hier klinkt eens de eerfte toon van zijn verrukte fnaar; Hier zal de reine deugd, gints dwinglandij ontwaaken,

Terwijl hier de onfchuld lacht, gints helfche wanhoop brult: Triumph, getrouwe God! 'k zie 't heil der deugd volmaaken s

Slaap, heilige asch ! uw geest verwacht u vol geduld.

Sluiten