Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MAURITS. 13

Wil opgedragen zien, en trouw u wilde onttrekken

Aan angften zonder eind'... haat my, om zo veel kwaad ! Maar ken dan Barneveld, zo flreng een' vyand, tevens;

Hy wil den zoon zyns vrinds niet ongelukkig zien. 'k Heb noch, en dit gaat vast, flechts weinig dagen levens,

En ik bedeed' die best als ik uw fiambuis dien'. Doch eer 't zy raad of kerk , tot Maurits finart en fchande,

Een' gravelyken hoed op Maurits haiicn drukk', Strekk' Barneveld uw wraak vernoegd ter ofFerhande:

Hy wil uw wee niet zien, en 't land op nieuw in 'tjuk. De kerktwist zal gewis uw' toeleg we'nig baten!

Gomarus woel' voor u , verjaag' door u Armyn, (Wiens zagtheid my bekoort,) misbruik' hier toe de (laten,

Vergeefs! zolang in 't land een Barneveld zal zyn. Dit hoofd erkent nooit graaf; zyn juk is hier vertreden!

's Lands vryheid , recht en wet, ziedaar 's lands opperheer! Dit hoofd , dit gryze hoofd! zy van den romp gefneden,

Eer Barneveld op nieuw een' graaflyk meester eer'. Ziedaar tot welk een' prys men hier ten troon kan komen,

's Lands meester draag' den roem, by 't zwaaijen van den ftaf, Dat zyn geweld, of list, het bioed des mans deed flroomen,

Die voor 's volks rechten zich vernoegd ten offer gaf! Ik wil, fchoon gy my haat, en Neerland wik regeeren

Als graaf, in 's konings plaats, (ik fchryf 't met bittren rouw!) 't Onteè'rend denkbeeld noch uit myn gedachten weeren,

Dat Maurits tot dien prys een' troon begeeren zou.

Doch,

Sluiten