Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Valdez! die uw hart uw Moons hebt opgedragen, Waarom zy hoopt dat gy zult deelen in haar pyn...

Een brief van Moons zal toch De Valdez niet mishagen! Schoon mooglyk 't onderwerp niet aangenaam zal zyn.

Maar»

MAGDALENA MOONS,

AAN

DON FIUNCISCUS DE VALDEZ,

OPPERBEVELHEBBER VOOR LEYDEN, IN 1574.

Sluiten