Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 MAGDALENA MOONS,

En Moons, het ga hoe 't ga, zal nooit in 't huwlyk treden,

Dan met een' held wiens hart aan 't haar' zich toont gelyk, 't Js billyk dat de liefde, al boeit ze op 't fterkst de harten,

Voor de infpraak van den roem en onze pligten zwicht. Wie groot is tart de liefde, als pligt eischt haar te tarten.

De liefde is een vermaak; maar wat is de eer? een pligt! Die eer , met recht zo waard' aan groote ftervelingen,

6 Valdez! (deze taal zy in uw hart van klem!) Is niet in ons; zy is in hen die ons omringen :

Haar wezen word gevormd door 's medefterflings (tem. Dus denkt, dus is het volk der Nederlandfche (treken;

't Veracht een' koning zelv', als hy zyn glori krenkt: Dit volk verwierp uw' vorst, om 't fchandlyk eedverbreken;

Het denkt gelyk het fpreekt, het fpreekt gelyk het denkt. Ik kan in Leydens nood geen ander middel kiezen,

Dan pleiten voor't behoud van myne vaderfiad; Hoe vrolyk zoude ik 't hoofd op Leydens muur verliezen,

Zo Leyden van myn' val flechts eenig voordeel had. Nu oordeel of ons volk gehecht is aan de fireken

Daar 't in een vryë lucht een' vryën adem haalt; Daar 't vrolyk 't vryë hoofd kan naar dien Hemel (teken,

Die, door hun vuist, den dwang met fchande en (taal betaai;. Nu oordeel of hier vrouw haar vaderlyke wallen

Koelzinnig, door uw zwaard, in 't ftof zal vallen zien; En of zy ooit haar hand aan wie haar ftad deed vallen ,

Ten loon van oudrenmoord , ten huwlyksgift zal biên.

Sluiten