Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE

BATAAFSCHE MAATSCHAPPY

DER

WETENSCHAPPEN,

T E

HAARLEM,

WORDT DEZE

PR O E V E,

TEN BLYK.E VAN HOOGACHTING,

OPGEDRAGEN,

DOOP».

DERZELVE MEDELID,

PAULUS VAN HEMERT.

Sluiten