Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

aan gene ztdehke •verbetering van Tiet, helaas! ver*

lasterde ge/lacht der btjchaafde menjvhen te denken. Dit is het punt, van waar men beginnen moet', zal, met de cultuur, te gelyk, ook de zedelykheid, der waereld ijzen, en het ryk van licht, en deugd, worden uitgebreid. Wy, van onze zyde , kunnen het onder/lelde oogmerk der Godheid, met het menschdom, op generhande wyze, beter bevorderen , dan door onze zedelykt begrippen, en die van anderen, voorname-

lyk, die van de leerzame jeugd,

volgends vaste beginzelen der practifche rede, te zuiveren. Ook kunnen wy niet twyfelen, of onze pligt eischt van ons, dat wy, tot dit einde , naar ons vermogen, medewerken; ten zy wy let tegendeel der gedachte onderftelling konden bewyzen: welk ons onmooglyk is, en, naardien wy niet weten, wat, na ons, wezen zal, ook, immer, onmooglyk moet blyven.

Zal nu de zedelykt Wysgeerte , waarlyk, in den grond, hervormd worden, en zy, als ene ware wetenschap, kunnen optreden; dan moet men dezelve, op het voetfpoor van den groten Wy-geer van Koningsberg, immanugl kant, tot bovennatuurkundige gronden te rug leiden, en het begrip, welk wy aan pligt hegten, ten cnemaal, zuiveren van alles, wat uit

dt

Sluiten