Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

de ondervinding genomen is, en, derhalve, van allen gevoel, hoe ook gebynaamd.

Dit kan, ik hekénne het, den nog niet geoefenden Lezer, by den eerften op/lag, vreemd voorkomen. Hoe? zal hy denken, moet dan de Deugd hare wapenrusting, uit het tuighuis der Bovennatuurkunde , gaan halen, om het oproer der zinlyke neigingen te dempen, en den aanval der hartstogten aftekeren ? — Tekent dit een begrip van innerlyke kracht , en flerkte ? — Hoe gering is ook het getal van zodanige menfehen, die voor zaken van befpiegeling, gelyk, in dat geval, deze is, berekend zyn ? — Zal, voords, de leer der deugd, van den kan/el, of in volksboeken, voorgedragen, geen belagchelyk aanzien verkrygen, zo dikwyls men dezelve in een bovennatuurkundig gewaad /leekt?

Dan, men firyke % ook hier, geen oordeel, by overhaasting. Zekerlyk, is het niets minder, dan belagchelyk, de eerfie gronden van de lere der deugd, in ene Bovennatuurkunde, optezoeken. Er moeten, immers, zulke gronden, dadelyk, zyn; want, indien 'er dezen niet waren; dan zoude het de grootjie dwaasheid wezen, over zedelyke onderwerpen te vnllen philofopheren, of, met andere woorden, uit blote begrippen der zuivere rede, enig zamenfïel, op welk men zig verlaten konne, te willen vormen. Wie nu, anders, dan de Wysgeer, zal deze gronden opdelven? want

het

Sluiten