Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r i* )

wier post Tiet was, de reine bron der deugdlert zuiver te houden — die bron , helaas ! jam. merlyk, bedorven ; fchyndeugd, in plaats van ware deugd , Bevorderd; den voordgang van ha menschdom, op den weg der zedelykheid, gehinderd; ongegrond zelfsbehagen , en tedelen waan van regtjchapenheid, onder zeer gebrekige msnfchen , die zy hadden moeten démoedigen, ovtvonkt; de deerlykfle verwarring van begrippen , in de allerheiligfle zaak, die men denken kan, veroorzaakt; en — in één woord — der gehele zedeleer, alle zuiverheid, en zekerheid, benomen , ja, dezelve , uit haren verheven rang, tot ene blote lere van gelukzaligheid, vernederd, dat is, ten diepstek, verlaagd!

Het is, derhalve, nu, eenmaal, tyd, dat de ztdeleer, in hare verhevenheid, herjleld, en dat gelouterde begrippen, in dat opzigt, ter vetbeteringe van het memchlyke ge/lacht, in omloop gebragt worden. Het is tyd, dat — gelyk de grote kant zig zoude uitdrukken — het beginzel der gelukzaligheid ('eüdaemoniaJ, voor het beginzel der vryheid van de inwendige wetgeving 9 door de rede (eleutheronomia), eindelyk, zwigie, om den zagten doodflaap (euthamasia) van alle zedelykheid, en zedelyke IPysgeerte, voortekvmen.

By

Sluiten