Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

By de genen,die Tiet geen ik, hier, gejchreven heb, genoegzaam, verftaan kunnen , m, met hetzelve , den inhoud dezer Proeve vërgelyken willen, behoeve ik, mynes oordeels, de uitgave van dezelve, niet, verder, te regtvaardigen.

Van de /peiling, welke ik , in myne andere fthriften, ook in myne vorige verhandelingen van teyler's Genoot/chap, gewoonlyk volg, ben ik, in deze Proeve, met opzet, afgeweken; om, ook op die wyze, de gelegenheid te vermyden, door welke de aandacht der Regteren tot my konde bepaald, en de /chryver ontdekt, worden.

Voords, myn Lezer! vaar wel; oefen u, getrouwlyk , in de Scheikunde der waarheid; en word, dagelyks, wyzer, en beter.

Sluiten