Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '8 )

der geregtigheid , omtrend anderen , wier fchuldenaar hy is. Hier is dus geheel gene overeenkomst. Zyn 'er niet menfchen, die , door medelyden met de menschlyke ellende , zo vertederd zyn van gevoel, dat zy, als 't ware, met hes ac li et, in tranen beftendiglyk wegfmelten, en zig, daar door, buiten flaat hellen , om tot nut van het algemeen werkzaam te zyn ; gelyk zy moeten} Zeker , kan deze verkwyning in ledigheid geen gewrogt ener deugdzame zielgefteldheid zyn , noch zig voor de rede regtvaardigen. Deugd is het werk der practiJche rede. Zy werkt naar vaste grondbeginzelen, en neemt de grootfte evenredigheid in acht. Maar welke evenredigheid is het, wanneer ik, weekmoedig , tranen fchrei, op het zien van enen ellendeling , en terftond daar op, koelbloedig, een plan beraam, welk tot verderf van duizenden kan ftrekken!—Het kan, derhalve, wegens het toevallige der overeenkomst, zelfs pligt zyn, de lympailietijche neiging te onderdrukken , en het gevoel lot de hoogte der behoorlyke algemeenheid te doen opftygen. In onderfcheiding van de ware deugd, welke op redelyke grondbeginzelen rust, noemt kant (*> , daarom, die jym-

pa-

(*j Seobachtungen. S. 24.

Sluiten