Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -9 )

pathelifche neigingen, niet onaardiglyk , aangenomen deugden , die, wegens ene toevallige gelykheid met echte deugd, geadeld zyn , en mede den naam van deugd dragen — prikkels , die ons helpen, in 't volvoeren van onzen pligt — (upplementen der deugd.

Van niet minder gewigt is het, öptemerken, dat alle zodanige aanminnige hoedanigheden , als ik genoemd heb, tot de zinlyke natuur des menfchen behoren. De graad van meerdere fynheid der werking van de zinlyke eigenliefde kan hier gene uitzondering maken : want, hoe fyn die werking zy, is nogtans het wezenlyke kenmerk der zinlykheid, duidelyk , voorhanden, het bepaald worden, namelyk , door gevoel van lust of onlust.

Behoef ik nu wel te zeggen, dat goedwilligheid, uit zulke beginzelen ontftaande, niet die zy, welke in de vraag bedoeld wordt? Alle eigenliefde immers, zo verre die tot onze zinlyke natuur behoort, wordt daar, 772e; uitdrukkclyke woorden, buitenge/loten. Men kan, daarom , niet nalaten , zig te verwonderen , wanneer men ziet, dat fommigen zig moeite geven, om deze goedwilligheid , die uit de gezegde beginzelen geboren wordt, voor een , van de zinly kheid onderB 2 fchei-

Sluiten