Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6 )

dit zegt u uwe rede «— deugt in 't geheel niet tot ene practifche wet. Wilt gy een proefheen, om uw beginzel daar aan te toetzen ? zie hier de algemeenheid, welke zig immers, aangaande uwe maxime, niet laat denken , zonder dezelve te verwoesten : want wat zoude het zyn, indien elk ander mensch uwen regel volgde? — Ene practifche wet moet dus voor ene algemene ■wetgeving gefchikt zyn.

De zuivere goedwilligheid handelt , derhalve , Ciutonomisoh , en hangt alleenlyk af van de form harer rede, welke volftrektlyk van voren inziet, niet wat 'er gefchiede , maar wat 'er gefchieden moetk,

" Doch wanneer, in tegendeel, de wil, door iets anders , dan door zig zeiven, of zyne form , bepaald wordt, wanneer niet de daad zelve, inaar het voorwerp, of het uiuverkzel der daad, belang wekt, en 'er alzo , behalve het begtf'p der daad, nog een vreemde prikkel van hoop, öf vreze , moet bykemen, om den wil te bepalen -, dan heet dit, by kant, heteronomie, of vreemd/- wetgeving. Gy bevordert, by voorbeeld , den welltand van andere menfehen, om dat dit fe dopn", voor u, als een fympathetisch wezen, ene behoefte is, en gy niet vergenoegd zyri 1 k kunt,

Sluiten