Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 )

ren, eerwaardige naam! Gy alleen zyt de beweeggrond des echten Wyzen , de enige bron der menschlyke deugd , waarde, en grootheid. U eerbiedigen alle menfchen , ook dan zelfs , wanneer zy uwe wet overtreden! (*)

TWEDÏ AFDELING.

'Er huisvesten , in den mensch, beginzelen van goedwilligheid , die men volst iiekt belangx. o o s mag noemen.

Myn Lezer is nu, hoop ik , met den aard van die goedwilligheid, welke alleen in de vraag kan ' bedoeld zyn, genoegzaam bekend. Doch waar — zegt hy , misfehien •— waar is zulk ene zuivere goedwilligheid te vinden? By ons , menfchen, op dezen aardbol ? Och of de ervaring toeliete , dat men dit konde geloven! By wezens van enen hoger rang, moge vsare deugd wonen: by ons, menfchen, helaas ' woont zy niet.

(*) Kant Crit. der pr. P~ern. S. i46-i54- Flikjmisg. über den Charakier des Menfchen. S. 47'

EER.

Sluiten