Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 ;

taris, niet in de letter, is de zedelykheid, en wezenlyke waarde, te zoeken. Uit het pligtmati. ge, laat zig , derhalve, tothet zedelyke — tot den goeden wil, of zuivere goedwilligheid, geen bafluit trekken. Men kan , zegt de volgeestige Schry ver über die Ehe (*), vele uitgaven maken, en egter arm zyn ; zig in hoge eer bevinden , en egter veracht worden ; een groot Heer, en tevens een ellendige [laaf zyn ; vele beminnenswaardige eigenfchappen bezitten , en , noglans , van deugd geheel ontbloot wezen.

Behalve dat wy , in dit onderzoek , niet moeten aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet, en wy, dus, van het pligtmatige, dat wy zien, niet befiuilen mogen tot het zedelyke, dat wy niet zien kunnen; leert ons, daarenboven, ook de ervaring , dat de ondeugd , niet zelden, de gedaante der deugd aanneemt, en zig, voor een tyd, aan het pligtmatige houdt. Zy, die van de ware deugd, het verst, verwyderd zyn,

en

{*) S. CS Viene Anflage. In boe verre de Heer Kakt aan dat werkje deel hébbe, beeft ]iy, op berhaald verzoek , eindelyk verklaard , allgein. Lilleraturzcit. 5 Ja, Wtar. 17^7. InteUigenïblalt. N. 2.

Sluiten