Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47 )

buiten te vertonen. Ene daad , uit zuivere goedwilligheid verrigt , moet, ja , pligtmatig zyn : maar het kan nogtans gebeuren, dat het phyjïek vermogen, den goedwilligen, ter uitvoeringe van zyn voornemen , ontbreke t of dat uitwendige omftandigheden de daad, werklyk , verhinderen.

De ervaring kan , derhalve , het beftaan van vol/trekt belangloze goedwilligheid, onder de menfchen, niet bewyzen. Dan, zo onmooglyk dit is, wegens de aangevoerde redenen, zo gemaklyk is het, bewysredenen , uit de bron der ervaring t te fcheppen , voor het beftaan van die goedwilligheid , welke uit zinlyke eigenliefde geboren wordt, en in gevoel gegrond is. Men kan zelfs, dunkt my, zig niet fterk verwonderen, dat een koelbloedig waarnemer der menschlyke bedryven , die de werklyke waereld kent, en op de verfchillende dryfveders ener verfynde , veelformige, eigene liefde, naauwkcuriglyk, acht geeft, fomtyds, twyielt, ol 'er wel zuivere goedwilligheid, on< der het menschdom , dadeiyk befta , en of niet , veel eer, alles , wat dien fchyn heeft, het fpel zy van een zinlyk gevoel.

Vindt gy deze aanmerking hard, en al te regt-

zin«

Sluiten