Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

beginzel te werk ga? "Wat vermag de eerzucht niet, op de harten der meeste menfchen! wat doet het point cThonneur , inzonderheid by den Krygsman! Eerzucht, door geestvervoering aangeblazen, fchept menig een held, en doet mannen 'groot fchynen , welker wezenlyke waarde, als menfchen, zeer gering is. Alexander was een groot Held, maar , misichien , de minfte in waarde, onder alle de duizenden, die hy verflagen heeft. Edelmoedigheid, en andere grote hoedanigheden, kunnen de dogters der blote eerzucht zyn. (*) Die zelfde alexand e r zond, aan de Scythen , die hy overwonnen had , de gevangenen , zonder losprys , te rug , en behandelde hen met zeldzame grootmoedigheid — om gene andere reden, dan om henzelven tot rigters over zyne grootheid te maken. (**) En wat doen vele menfchen niet om den lieven hemel! Groot is het getal der pligtmatige bedryven, uit het beginzel van hoop op zaligheid, en vrees voor helfche ftraf geboren. Hoe

on-

(*) Daarom zegt m oir te s q die u , in zyne Penfées diverfes, te regt : la plupart des hommes font plus capables <le grandes actions, que de honnei.

(*•) Ctanui, VIL 9-

9

Sluiten