Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 56 )

middellyk , een zeker vergenoegen medebrengt. Noem dit zedelyk gevoel, of met welk enen naam gy wilt. De zaak is zeker. Maar dit beweer ik , dat dit gevoel, hoe natuurlyk het zy , egter , geenzins, in aanmerking komen moge , als dry/veder ter uitoefening van pligtmatige daden; of de ware zuiverheid is gefchonden, de echte waarde verdwenen.

Hoe ? denkt de een , of ander, mislchien : die zedelyke dryfveder, die alleen als bepaalgrond van den wil wordt toegelaten , te weten, achting voor de zuivere redewei — wat tog is de. ze anders , dan een pathologisch gevoel van lust, gegrond op den inwendigen zin? >- Geheel verkeerdlyk geoordeeld ! want, zo dit konde waar zyn ^ dan zoude , immers , die achting niet reeds , van voren , door de zuivere practifche rede , kunnen gevorderd , ja , werklyk , voordgebragt worden. Leert ons, daarenboven, de ervaring niet , dat deze achting, voor de menfchen , in het algemeen, geen gevoel van lust, maar wel van last is, welke hen, by het betalen van den fchuldigen tol der achting, dadelyk , drukt, en om welken last, enigzins, te verligten , zy , helaas! maar al te zeer gezind , en geneigd zyn , om, aan het voorwerp der

ach-

Sluiten