Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 76 )

pligt, omtrend zig zeiven, ja als een grondpligt, oplegt.

Maar is dan de mensch niet verre vervvyderd , van het geen hy behoorde te wezen ? In 't algemeen , ja, zeker: en deze zyn afftand , van het practifche idé der heiligheid, mag , en moet, hem dèmoedigen, en alle trotschheid, in zyn hart, knotten. Doch dit belet niet, dat de menschheid hem , ook in zyn eigen perfoon, heilig wezen moet. (*_; De mensch behoort niet flegts , als ver/chynzel, tot de zinlyke waereld,maar ook, in een ander opzigt, tot die, welke, door het verhand alleen, gedacht, en dus niet lekend, kan worden. In zyn lidmaatfchap van deze onzigtbare waereld — deze hogere order der dingen r— beftaat zvne menschheid — zyne xvare grootheid — de grond van zyn edelen trots. Als zodanig, is hy van het mechanïsmus der natuur onaihanglyk , volfirektl) k vry ; aan niets, dan aan zig zeiven, onderworpen j zyn eigen wetgever, onderdaan , en rigter, die zig zeiven vonnist , en of vryfpreekt, of verdoemt. Als zodanig, is de mensch perfoon, op zig zeiven befchouwd , oogmerk ,. niet flegts onderwerplyk, maar voorweqJyk, e in dö o g m e r,k zynde zyn

be-

(*) kan t. Crit. der pr. Vern. S. l55.

Sluiten