Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 )

ne wetgevende form toetst; gelyk ik, boven, verklaard, en 'opgehelderd heb. Is nu da mensch, wiens rede , enigzins, ontwikkeld is, onmiddellyk, zyn eigen wetgever , en wordt zyn wil, zonder enige voorwaarde, door de blote form zyner rede, als zuivere wet, bepaald; dan b deze grond van wilsbepaling, zonder twyfel, het enigfte beginzel van zedelykheid, als berustende op autonomie, volgends een formulier , welk , voor den wil van ieder redelyk wezen, moet gelden, en, als een vol/trekt gebod, dus kan worden uitgedrukt : handel zo, dat de maxime van uwen wil, ten allen tyde , als beginzel ener algemene wetgeving , konne gedacht, en goedgekeurd , worden. De mooglyke , algemene , wetgeving , van voren gedacht, en dus, in zo verre , flegts problematisch, wordt hier , zonder iets van de ervaring, of van enigen wil, buiten de rede , te ontlenen , onvoorwaardlyk, als wet, geboden. De bewustheid dezer grondwet noemt kant ene onlogenbare daadzaak der rede. Wy kunneri dezelve, uit geen voorafgaand datum , door enige redenering, afleiden: maar dezelve dringt zig (mag ik zo fpreken ?) onmiddellyk, aan ons op. De zuivere rede kondigt zig aan , door deze daadzaak, als, oorfpronglyk, wetgevend, en

zegt,

Sluiten