Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

zyn eigen wetgever, en rig er, is — dat zig, by de minfte overtreding, verwyting doet, veroordeelt , en ftraft — kunt gy geloven , vraag ik, dat zulk een wezen van ene geheel bedorven, en tot allen kwaad genegen, natuur zoude, wezen? Laat ons,door vallchen démoed,ons zeiven niet misleiden , en , door onregtvaardig te zyn , omtrend ons zeiven , niet fchynen onregtvaardig te zyn , in ons oordeel , omtrend dat Wezen , welk wy , als den Veroorzaker van ons beftaan, en van de gehele Natuur, geloviglyk , eerbiedigen. .Wie de menschlyke natuur veracht , veracht Hem , in wien , en , door wien, alle dingen zyn. Zyne eigen zedelyke onzuiverheid moge de mensch verachten, ja dit moet hy doen, als redelyk mensch : maar hy wagte zig, om zyne natuur te lasteren; wyl dezelve vatbaar is voor het goede, en enen aanleg heeft , tot zuivere goedwilligheid. (*)

De-

Te regt zegt pascal, die , door bayh, een der 'verlievcnfte geesten fan de wae/eld genaamd wordt: quo 1'homme donc s'estime fon prix. Qu'il s'aime , car ij a en lui une nature capable de bien : mais qu'il n'aime pa3 pour cala les basfesfes , qui y font. Qu'il fe mépriie, paree que cette capacité esc vuide,- mais qu'il ne mé. prife pas pour cela cetts capacité naturelle. Pen/ét* XXIII. 8.

Sluiten