Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '02 )

palen? De vraag is flegts, of de oorzaak , volgends natuurwetten, door iets , dat voorafgaat, bepaald worde? Zo ja; dan is zy niet vry, in 't ogenbüfc , waar ïn zy wil , of handelt: maar wacht de bepalingen, naar welken zy moet te werk gaan, af, van enen vorigen toeftand; waar aan de daad, volgends phyfieke, ja mechnnieke , wetten , moet beandwoorden : want alles , wat in den tyd gelchiedt, volgends de natuurwet der oorzakelykheid, het zy het flegts ftojïyk , het zy hetzelve geesdyk (/piritueel) zy, behoort tot het mechanismus der Natuur. (*) AI ware ik, zegt, daarom, kant, (**) in myn ganfche beftaan, geheel onafhanglyk van ene vreemde oorzaak, by voorbeeld, van God; zo dat de gronden , door welken ik bepaald wierd , niet buiten **■ maar, ganschlyk, binnen _ my lagen ; zoude, nogtans , die noodzakelykheid der Natuur, daar door, in gene vryheid veranderd worden. Ook , dan zelfs, zoude ik , in ieder tvdspunt, altyd , flegts, onder het gebied der noodzakeUkheid ftaan, en , door het geen niet in myne magt Jtaat , bepaald worden. Nimmer

(*) Crit. de*, pr. Vcm. S. 173. 1-4. (**) IbiJ. S. 16

Sluiten