Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 107 )

oordeel, omtrend onze eigen daden ,het geweten noemen, zegt hem, onbewimpeld : (*) gy hebt, van nature , 'krachten genoeg , ö mensch ! om het goede te kiezen: indien gy maar die krachten wilt aanwenden , en dezelven niet tegen u, maar voor u , dat is, ter beoefening van uwen pligt, gebruiken. Gy wendt uw onvermogen voor: maar het is de onwil alleen, die u doet zondigen.

Vryheid, en zedelyke wet, zyn, derhalve, twe hegrippen , die elkander , beurtlings , onderftellen. Wy geloven, dat wy vry zyn, om dat wy , volgends onze innerlyke overtuiging, onder de wet van onze practifche rede ftaan , die ons, onvoorwaardlyk, den pligt voorfchryff , en, in ons , by gevolg, volkomen vryheid onderftelt: zonder welke onderftelling , die wet der rede zelve redeloos , en loutere onzin, zyn zoude. Wy ftaan onder deze wet , even daarom , dewyl wy vry zyn. (**) Bezaten wy gene vryheid, in den volkomen-

hen

Ik doel op seh'eca's woorden , F.pist. 116. Saus IVatura homini dedit robons. — Koüe in causfa est: non posfe praetenditur.

I**) De Schoolgeleerden zouden zeggen : de vylietd is ratio esfcndi van de zedelyke wet , en deze , wederom, ratio

Sluiten