Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M )

niet nodig, om myne begrippen , . met elkander , niet te doen ftryden, maar in verband te brengen. Ik mag, en moet, derhalve, volgends de vordering der practifche rede , de ftelling aannemen , dat de mensch , waarlyk , vry, en de, van natuurwetten onafhanglyke , zig zelve bepalende , oorzaak zyner daden zy. Ben ik nu , in den volftrekften zin , vry —> geIyk ik zyn moet, indien ik een zedelyk fchep. zei zyn zal —. dan kan myn wil, zo wel het geen zedelyk goed, als kwaad is, kiezen.

Kunt Gy, myn Lezer ! by het nadenken van alles, wat ik , in deze Proeve , gezegd heb, nu nog twyfelen aan de waarheid der verdedigde ftelling , dat, namelyk , hoe onzuiver ook het gedrag der menfchen, doorgaands, in dit leven, zyn moge, in hunne harten, noglans , de begin* zelen van zulk ene goedwilligheid huisvesten, welke zig, door gene eigenliefde der zinlyke natuur , laat verklaren, en volftrekt belangloos mag genaamd worden }

Ik beken , hier, doen zig , voor den denker, vele vragen op, welker beandwoording onze krach" ten te boven gaat. Indien de mensch zulk enen hogen aanleg heeft tot zuivere goedwilligheid; waarom is hy dan niet , werklyk, beter,

dan

Sluiten