Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * *

Ik wil, in het geheel niet, ontkennen, waarde Landgenooten , dat het mij aangenaam is, gelegenheid te i hebben, om u eene tweede uitgave mijner Vaderlandfche gezangen te kunnen geven; alleen doet het mij leed, dat ik ze u niet meer befchaafd, onder het oog kan brengen. Ik zie even zoo wel als de oplettendjle criticus, de feilen, de gebreken met een woord het onvolko-

mene mijner gezangen; doch het valt doorgaands gemaklijker een geheel nieuw ftuk faaintefiellen —— dan een oud ftuk van zekere gebreken te zuiveren. Dit zal door niemant tegengefproken worden, die zich gewent heeft, ■ * 3

Sluiten