Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4( XIII )*■

len en harts genoeg, om hunne /hoonheden te ge-

voelen. Zoo veel vordert de Vaderlandfche Dichter niet van zijne lezers: algemeen , met nut, gelezen te worden dit moet hem voldoening genoeg zijn. 'i Is een

/prekende goedkeuring zijner frakken , als de man van /maak, even greetig als het greot/e gedeelte Ar Natie, dezelve leest. Zulke gezangen zou men kunnen vergelijken bij het brood, dat voor men/hen van alle /landen, zoo zij anders gezond zijn, een aangenaam voedzel is: daar zekere uitgezogte /pijzen alleen tot den /maak van bizondere per/oonen behooren.

Over het zedelijk nut, dat goede Vaderlandfche gezangen zouden kunnen hebben wil ik niets opzet-

lijk zeggen: zij, die, noch philofooph, noch dichter zijn

zouden er mede lagchen: en voor hun , wier ziel

men/chelijk genoeg is, om die nuttigheid te kunnen gevoelen —- is zulk een aanmerking niet noodig.

Sluiten