Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brit en Gal mogt zich verëenen

vallen op uw helden aan; Gij hadt Ruiters, gij hadt Trompen,

bükfems van den oceaan! Toen zaagt gij de verfie volken

knielen, voor nw glorievlag f Daar men owe zegetcekens

zelfs op 's vijands ftrandcn zag I

5Iaari mijn Vaderland! hoe droevig!

hoe rampzalig zijt ge nu!

Dolle Britten bastaardzoonen

woeden, grimmen thans op uf Ach! de Vrijheid beeft en fiddert

in heur ftaatig heiligdom!

Hoor! . . . verwoesting brult en dondert!

en de Dapperheid is ftom!

Sluiten