Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h 5 ;*

D.,n zal gansch Europe uw vluggen

wéér verè'ereu als voorheen!

Dan zult gij, op malfche rozen,

langs den weg van voorfpoed treén!

Vaderland! welêer zoo roemrijk,

zendt uw' heldenftoet in zee!

O! jk voel het! de overwinning

. trekt met uwe helden meê!

A 3

Sluiten