Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hoe! wat zie ik?... Vrede! keer!,..

Vertrek naar 's aardrijks grenzen weer!

Wij moeten uwe komst vervloeken! ■

Gedoemde List, in fchija van Moed, In 's afgronds kerker opgevoed,

Zou 't zugtend vaderland verkloeken!

't Is fnoode List, die u geleidt ■

Voor uwe voeten palmen fpreidt!

Koom, zonder Moed, o heügodin! Toch nooit uw' ruimen tempel in !

Straks zou de dierbre Vrijheid nerven! En gij, door heerschzugt fteeds gedoord, Zoudt rusteloos, van oord tot oord,

Gelijk een vuige balling, zwerven! Neen! keer, geleid door waare Moed , Vc.'zeld van onzen heldenftoet!

Sluiten