Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+C 15 >

Üw aanblik deedt den dag verdwijnen!

Gij wenkt en fluks verfchijnt de nagt!

Gij fpreekt en duizend flarren fchijnen,

En juichen van uw groote magt! Toen lagen wij in donkerheden ,

De flanp flreelde ons met zijne hand: Maar Gij, Gij zaagt op ons beneden,

En hieldt het oog op 't Vaderland!

In de eeuwigheid, toen 't plan der dingen,

Der waerelden, ftccds voor u was; —■ Uw oog der volken wisfeïingen,

In 't eeuwig boek der wijsheid, las: Toen Gij der Vorsten woelig poogen

Vereenigdet in 't groot verband: Toen hieldt Gij ook, o! Alvermogen!

Uw oog, vol liefde, op 't Vaderland!

Sluiten