Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 37 >

't Is al vergeefsch, wanneer de Godheid waakt!

Men moog de list met fchijn van trouw omwinden; Gods heilig oog, dat vuige valsheid wraakt,

Kan 't naakt bedrog, ondanks die (luiers, vinden! Men fpeele een' tijd zijn godvergeten rol,

En fteeke (lont den trotfehen kop naar boven: Eens wordt de maat der fnoode gruwlen vol;

Dan zal Gods wraak den vuigen fehedel kloven! Wie Gij ook zijt, die 't Vaderland verraad,

Gij kunt de wraak der Godheid niet ontvlieden; Vergeefsch zou u geboorte, rang of (laat, • Vergeefsch zou u een Vorst befcherming bieden!

Verlaat dit land! zwerf als een balling voord!

De (tem des volks zal immer u verzeilen! 't Geweten zal, in 't verfle waereldöord, Uw zwarte ziel in zijne fchroeven knellen!

C 3

Sluiten