Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 38 >

Thans fchreëuwt uw hart, en fmagt reeds naar den dood!

Maar 't is om niet! de dood fchuwt zelfs verraders!

Grijp nu de pook, die u de vijand boodt,

Vergiet het bloed uit uw vergiftigde aders! Maar neen! uw hand zou dan, ondanks uw' wil,

Met 't blinkend ftaal, voor uwe borst, verfiijven! Gevoel uw zelf! word woedend! raas en gil!

Vervloek uw zelf! om uwe wanbedrijven! Dit is voor u, een vaak herhaalde dood;

Een ftaage hel, in uwe borst ontftoöken! Rampzalig mensch! waart gij, uit 's moeders fchoot,

Bij uwe komst, in 't aaklig graf gedooken! . . . De Vrijheid bloost bij 't hooren van uw' naam!

Uw adem doet den Batavier verhleekcn! Uw euvelmoed, verkondigd door de Faam,

Is tot een fchrik in and're waereldftreekenJ

Sluiten