Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HELDEN.

Van u, gekroonde flerveüngeu, Die mcnfchenbloed als water acht, De wetten der natuur verkragt,

O neen! van u wil ik niet zingen! 't Gezellig menschdom fchrikt en gruwt,

Daar gij, om uwen roem te ftigten, De dwangzugt aan den moordlust huwt,

En fielt uw dwaze drift tot pligten, Wier eisch Gods wettige orde oieekt, De Vrijheid door het harte iteekt!

Sluiten