Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 47 >

De ftcrvling zngt, bij 't lezen van hun' naam;

ïlij gilt: helaas! 'k ben ook een mensch! .

Doch roept, verrukt, daar hij uw grootheid ziet, Triumf! 'k ben ook een mensch!

Geen gloriezuil is uwer grootheid waard:

De Vrijheid van America, 't Geluk uw's volks, op regt en moed gebouwd, Dit is uw gloriezuil!

Uw fiere voet vertrapt het britfche juk;

Maar zorg, dat nu geen vreemde hand Het vrije volk, in flaaffche ketens, klink'! Soms vleit de Dwinglandij!

Menschlievend held! hoeveel gevoelt uw ziel!

Als gij 't gevoel der dankbaarheid , Op 't aangczigt van 't vrijgevogten volk, In traanen vloeien ziet!

Sluiten