Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 48 >

Mijn Vaderland, dat uwe daaden eert,

Denkt, zugtend, aan zijn' ouden roem! .

De Vrijheid gaf den moed van Nederland In 't hart van Wafliington!

Wanneer de tijd in 't eeuwig Niet verzinkt,

En, met den tijd, de dood verzinkt, Daar 't graf de item der roepende Almagt hoort, En zijn bewooners geeft:

Dan klopt het hart van elk Americaan, Zoo dra 't op nieuw zieh zelf gevoelt,

Een' flag voor God, en 't klopt den tweeden flag,

Voor 't heil van Wafliington !

Sluiten