Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 50 >

Mijn Vaderland! waar is uw faam, Uw adeloude roem gebleven,

Toen , op het hooren van uw' naam, Uw fterkfte vijand flondt te beeven;

Ja! toen gij zelfs, op 's vijands ftrand,

Uw zegcvaanen zaagt geplant!

ó ! Sloegen zij, wier heldenbloed Voor Vaderland en Vrijheid flroonde,

Wier hand, met onverwinbren moed, Des vijands trots zoo fier betoomde,

ó! Sloegen zij het blinkend oog

Eens op ons neêr van 's hemels boog!

Hoe zou de fpijt hun aangezicht Met meer dan gloeiend purper verven!

Hoe zou het luistervolle licht, In 't blikfemend gezicht, belterven! —•

Mij dunkt dat held de ruijter klaagt,

En tromp vol vuurs om wapens vraagt!

Sluiten