Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HET VADERLAND,

M:jn Vaderland! weleer geducht, Toen gij, in allerhande lucht,

Uw vlaggen zaagt verëeren; Waar is uw oude luister thans'? Hoe waggelt uwe gloriekrans!

Wie zal uw onheil kecren?

Is 't niet genoeg, mijn Vaderland, Dat gij der Britten wrcevle hand

Dus tegen u ziet woeden? Moest gij, uit uwe milde borst, Een kroost, dat naar uw onheil dorst,

Zo tederlievend voeden?

\

Sluiten