Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4( 5^ >

Neen Vaderland! uw moed herleev', Eer uw gekwetfte glorie fneev'!

Gij kunt die wond nog heelen! Triumf! de Vrijheid lagcht mij aan! De Faam bazuint uw grootfche daên,

Door tweepaar waerelddeelen!

Ik zie den afgebeukten Brit, Daar hij aan uwe voeten zit,

Gehoorzaam op uw wenken! . . , , Mijn Vaderland! wat zalig lot! Zo waarlijk wil de groote God

Ons zulk een' vrede fchenken! In Blaart 1782.

Sluiten