Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6o >

De Godheid (prak: voor al de\ donkerheid,

Die vaak der britten glans bedekt, Schep ik een licht, voor wiens verheven glans, Die donkerheid verdwijnt!

Toen fchiep zij u, en gaf aan u een ziel,

Als die van grooten Michaël, Den zeeheld, dien mijn dankbaar Vaderland Nog als een Godheid eert.

Toen waart gij reeds! maar, even als een fler,

Een fter van d'allereerlten rang; Doch, voor het oog onmerkbaar door heur' Hand, Tot haar een wijze ontdekt.

Germanje zag het eerst den ed'lcn glans,

Den luister uwer dapperheid; De wederfchijn van zulk een' he'd'ren gloed Belonkte ook Albion.

Sluiten