Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 76 >

Maar hoe! gij fchiet! barbaarfche brit!

Wat heeft uw wrokkend hart verhit?

Gij fchiet! — help God! — mijn held ftort neder!...

Daar ligt hij in zijn ftroomend bloed!

Kon dan zijn afgematte moed

Geen' eerbied in barbaaren wekken? Of, britten, dagt gij, dat uw oog Zich, in uw zegepraal, bedroog?

Hij fterft! zijn volk, dat raadloos flondt,

Hergriipt de, reedsgebluschte, lont,

En wil, op nieuw, den ftrijd beginnen, Daar 't hart van ed'le wraakzugt brandt. — Maar flraks, door droefheid overmand,

Valt elk op 't bloedig dek ter neder! In 't einde mengt een heete vloed Van traancn zich met Jarry's bloed !

Sluiten