Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE UTRECHTSCHE BURGEREN.

Burgers! kroost der ed'Ie vrijheid!

Zuilen van uw Vaderland! Welk een blijdfchap! 'k zie de wapens

Blinken in uw fiere hand! Vuige, laffe, onëd'le fiaaven

Krommen zich in ketens neêr: Ketens pasfen vuigen fiaaven!

Vrije burg'ren 't krijgsgeweer!

Sluiten