Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 88 >

Doch, zou 't verdienfte zijn, dat heldenvuur te voelen? ■ o Neen! een neêrlandsch hart, dat uwe grootheid ziet, Moet firaks die eigen drift, dat zelfde vuur gevoelen,

Dat, in uw fiere borst, voor Neêrlands Vrijheid, brandt) Laat zelfs een Aterling, die op uwe eer durft fmaalen,

Met een befpottend oog, naar uwe wapens, zien: Hij kan den feilen flag van 't bevend hart, niet ftillcn,

Als hem de fchiccerglans van uwe wapens treft.' In u herleeft de moed der oude Batavieren !

Verwijfde Lafheid trilt, bij 't zien van krijgsgeweer! Die Lafheid moog' den tooij der wufte Mode dragen:

Gij draagt het trotsch licv'rij der vaderlandfche Deugd! Laat nooit uw teder kroost een ander fierfel dragen:

Helaas! 't zou dan niet meer het kroost der Vrijheid zijn Uw voorbeeld zij genoeg! het merk der Batavieren

Is een gefpierde vuist, en een regtfehapen hart!

Sluiten