Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE NEDERLANDERS,

Vrijheid kan niet bewaard worden, zoo de zeden van het volk bedorven zijn; nog onafhankelijke Monarchy ingevoerd, zoo zij opregt en zuiver zijn.

Algernon Sidney.

Gij Nederlanders, die weleer, Voor uw ontzaglijk krijgsgeweer, Den troon der koningen deedt beven, Eer gij, aan weelde nog verflaafd,

Door uw eenvouwig, deugdzaam leven, Der Matigheid een voorbeeld gaaft!

Sluiten