Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

Maar nu!! ... zie daar dien jongeling! ... Mijn ftetn begeeft mij, daar ik zing! .. De woede vonkelt in mijn oogen! Natuur! werkt gij niet als weleer?

Of hebt ge uw' invloed, uw vermogen, Uw oude fcheppingskragt niet meer? ■

Natuur ! is dit een jongeling ?... o Neen! een fchepfel! dat den kring Van zijn beftemming durft veragten !...

Welaan! Natuur! hij zij een wijf! —■

Ontzenuw roof hem al zijn kragten! —

Dat hij ten fpot der vvaereld blijv'!

Helaas! mijn dierbaar Vaderland! Wordt dit geflagt dus voordgeplant,

Waar zult gij dan in 't end verblijven?

Veel eerder zou een vrouw de kling Den vijand door den fchedel drijven, Dan zulk een laffe jongeling!

Sluiten